ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง
Work at high training course.

         อุบัติเหตุต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นบนที่สูง ไม่ว่าจะเป็นของตกลงจากที่สูง หรือ คนตกจากที่สูงเองก็ตาม ปัญหาทุกอย่างล้วนมีทางแก้ไขได้และมีการป้องกันได้เสมอ เพิียงแต่ผู้ที่ทำงานนั้นขาดความรู้หรือประสบกาณณ์ในการทำงานบนที่สูง จึงไม่สามารถจัดหาวิธีการหรืออุปกรณ์เพื่อมาใช้ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว

          ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหานั้นมีมากกว่าหนึ่งวิธีที่สามารถทำขึ้นมาเพื่อความปลอดภัยได้ เพียงแต่ผู้ที่ทำงานนั้นยังไม่ทราบถึงวิธีการหรืออุปกรณ์ที่จะนำเข้ามาเพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความปลอดภัยให้กับตัวเอง

hot.png

เพียง 28,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 2,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง (1 วัน)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

Screen Shot 2564-12-17 at 17.02_edited.p

บรรยกาศการฝึกอบรม