top of page

พูดคุยกับเรา

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด (สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เลขที่ 90/23 หมู่3 ตำบลพลา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง 21130

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 2155 56008 64 5

  • Tel
  • Line
  • E-mail
  • Facebook
  • Youtube
  • TikTok

เกี่ยวกับบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

                   บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยนายปรีชา ศรีรุณ ตั้งแต่พุทธศักราช 2556 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรกว่า 25 ปี และประสบการณ์บริหารองค์กรกว่า 10 ปี และยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานตลอดมา  

                   บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรองโดย    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นั่นจึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการของเรา ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานได้จริง

          เรามีพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การฝึกอบรมครบทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่โลกยอมรับ เพื่อความปลอดภัยและผลสำริดในการฝึกอบรมอย่างแท้จริง

กรรมการผู้จัดการบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

อาจารย์ปรีชา ศรีรุณ
อดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ และกรรมการบริหารบริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

bottom of page