top of page

เกี่ยวกับบริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

                   บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ก่อตั้งโดยนายปรีชา ศรีรุณ ตั้งแต่พุทธศักราช 2556 จนถึงปัจจุบัน มีประสบการณ์การเป็นวิทยากรกว่า 25 ปี และประสบการณ์บริหารองค์กรกว่า 10 ปี และยังมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีมาตรฐานตลอดมา  

                   บริษัทฯเป็นผู้ให้บริการในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานที่ได้มาตรฐาน ISO 9001 : 2015 และได้รับการรับรองโดย    กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน นั่นจึงทำให้ลูกค้าสามารถมั่นใจในคุณภาพและการให้บริการของเรา ว่าจะเป็นไปตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้า สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในการทำงานได้จริง

          เรามีพร้อมไปด้วยอุปกรณ์การฝึกอบรมครบทุกหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน และเป็นอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ ที่โลกยอมรับ เพื่อความปลอดภัยและผลสำริดในการฝึกอบรมอย่างแท้จริง

ปรีชา ศรีรุณ.png

อาจารย์ปรีชา ศรีรุณ
อดีตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ปัจจุบันเป็นวิทยากรอิสระ และกรรมการบริหารบริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

อับอากาศ

อับอากาศ

รถยก

รถยก

อุปกรณ์

อุปกรณ์

สารเคมี

สารเคมี

งานที่สูง

งานที่สูง

ปั้นจั่น

ปั้นจั่น

ผู้อนุญาต

ผู้อนุญาต

รถยก

รถยก

อับอากาศ

อับอากาศ

ดับเพลิง

ดับเพลิง

นั่งร้าน

นั่งร้าน

c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218536899253_210623_0

c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218536899253_210623_0

อับอากาศ

อับอากาศ

bottom of page