top of page
ปก ที่สูง.jpg

ทำไมต้องอบรมการทำงานบนที่สูง?

บรรยากาศการฝึกภาคปฏิบัติหลักสูตรที่สูง ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง
"เมื่อมีการทำงานในพื้นที่ปฏิบัติงานที่สูงจากพื้นดิน หรือจากพื้นอาคารตั้งแต่สองเมตรขึ้นไป ซึ่งลูกจ้างอาจพลัดตกลงมาได้"

อ้างอิง คำนิยาม "ทำงานในที่สูง" กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ในสถานที่มมีอันตรายจากการตกจากที่สูงและที่ลาดชันจากวัสดุกระเด็น ตกหล่น และพังทลาย และจากการตกลงไปในภาชนะเก็บหรือรองรับวัสดุ พ.ศ. 2564

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

รายละเอียดหลักสูตรอบรม

ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง

ระยะเวลาการอบรม

6 ชั่วโมง (หรือ 1 วัน)

ราคาค่าอบรม

2,300 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

หลักสูตรการสอนมาตรฐานสากลที่ทั่วโลกให้การยอมรับ

PETZL / ANSI Z359.2 / OSHA 1926.503 / IRATA

osha-มาตรฐาน
ANSI-มาตรฐาน

ระยะเวลาการอบรม

การกู้ภัยบนที่สูงด้วยระบบเชือก

ระยะเวลาการอบรม

18 ชั่วโมง (หรือ 3 วัน)

ราคาค่าอบรม

5,500 บาท/ ท่าน

(ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สถานที่ฝึกอบรม

บริษัทไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด

(สถานีฝึกภาคปฏิบัติ)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บัตรประชนตัวจริงเท่านั้น!

(ใช้ลงทะเบียนและออกวุฒิบัตร)

บรรยากาศการฝึกอบรม

เน้นลงมือทำจริงทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน1 รุ่น : ผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 ท่าน
อุปกรณ์ภาคปฏิบัติครบ 100% ต่อผู้เข้าอบรมทุกท่าน

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพจาก intertek

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ได้รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไดเรคชั่นเทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า Huawei
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page