top of page

นโยบายความเป็นส่วนตัวของ ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

อัพเดรต เมื่อ วันที่ 5 มกราคม 2567

ข้อมูลส่วนบุคคล

ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง ได้ให้ความสำคัญกับความเป็นส่วนตัวของคุณ เราจึงได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว ซึ่งครอบคลุมถึงวิธีที่เราเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ถ่ายโอน และจัดเก็้บข้อมูลส่วนตัวของคุณ

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลภายนอก ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง อาจให้ข้อมูลส่วนตัวบางอย่างแก่บุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว หรือเป็นการแสดงตัวอย่างการบริการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จะไม่ขายข้อมูลส่วนตัวและจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่บุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการตลาดของบุคคลภายนอกทั้งสิ้น

คำมั่นสัญญาของบริษัทเราต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนตัวของคุณจะได้รับความปลอดภัย เราได้แจ้งให้พนักงานของ ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง รับทราบเกี่ยวกับแนวทางด้านความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของเรา และบังคับใช้มาตรการด้านความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัดภายในบริษัท

ระบบฐานข้อมูล Server ที่ทันสมัย

การป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลลูกค้าและเว็บไซต์เป็นสิ่งที่ Information System Team (IS) ของเราพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันความผิดพลาดเกี่ยวกับข้อมูลที่สำคัญ ระบบการจัดเก็บข้อมูลของเรามีทีมงานคอยดูแลระบบตลอด 24 ชั่วโมง รวมถึงระบบงาน Appication Server ภายในและเครื่องแม่ข่ายฐานข้อมูล (Database Server) เรามีระบบป้องกันไวรัสที่ทันสมัยและเข้มแข็งต่อการถูกโจมตีจากภายนอก

bottom of page