top of page

ทีมกู้ภัย ช่วยเหลือช่วยชีวิต

         บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด บริการทีมกู้ภัย ทีมช่วยเหลือช่วยชีวิตในที่อับอากาศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม ด้านงานอับอากาศโดยตรง พร้อมประจำพื้นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือช่วยชีวิต ที่ได้มาตรฐานสากล

LINE_ALBUM_เก็บกู้สารเคมี บริษัทเทลซันเทคโนโลยี_๒๓๑๑๓๐_2.jpg
LINE_ALBUM_เก็บกู้สารเคมี บริษัทเทลซันเทคโนโลยี_๒๓๑๑๓๐_4.jpg
LINE_ALBUM_เก็บกู้สารเคมี บริษัทเทลซันเทคโนโลยี_๒๓๑๑๓๐_20.jpg
bottom of page