top of page

ทีมกู้ภัย ช่วยเหลือช่วยชีวิต

         บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด บริการทีมกู้ภัย ทีมช่วยเหลือช่วยชีวิตในที่อับอากาศ โดยทีมงานที่มีประสบการณ์และผ่านการฝึกอบรม ด้านงานอับอากาศโดยตรง พร้อมประจำพื้นที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมอุปกรณ์การช่วยเหลือช่วยชีวิต ที่ได้มาตรฐานสากล

บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยในที่อับอากาศ
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยสารเคมี
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยสารเคมี
บรรยากาศ การเข้าไปเป็นทีมกู้ภัยสารเคมี
bottom of page