top of page
Forklift-03.png

ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
รถยก(โฟล์คลิฟท์)

Forklift training course

ระเวลาการอบรม 6 ชั่วโมง (1วัน)

เหมาะกับใคร?

ผู้ปฏิบัติงานอยู่ใน

 • โรงงานทั่วไป

 • โรงงานซ่อมเครื่องจักร 

 • โรงงานขนส่งวัสดุ โลจิสติก

 • โรงงานคัดแยกขยะ

 • ไซร์ก่อสร้าง

 • ห้าง ร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้าง

 • แผนกซ่อมบำรุง

 • ผู้ที่สนใจ

 

ทำไมต้องอบรม

ข้อ 40  นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งจะทำหน้าที่เป็นผู้ขับรถยก ผ่านการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้รถยกแต่ละประเภท ความปลอดภัยในการขับรถยก การตรวจสอบและบำรุงรักษารถยก (ตามกฎกระทรวงฯ เครื่องจักร ปั้นจั่น หม้อน้ำ พ.ศ.2564)
 

ประโยชน์ที่จะได้รับ

 • ความตระหนักในการใช้รถยก

 • การเลือกใช้รถยกและการอ่านป้ายวัสดุ

 • การขับขี่รถยกอย่างปลอดภัยด้วยเทคนิค KYT

 • การอ่านตารางการยกเบื้องต้น

 • การตรวจสอบรถยกเบื้องต้น

 • การบำรุงรักษารถยกเบื้องต้น

 

หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับ
รถยก(โฟล์คลิฟท์) Forklift training course

จองแบบเหมารุ่น

ราคา  29,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

ระยะเวลาการฝึกอบรม 6 ช่ัวโมง (1 วัน)

สามารถเลือกวันอบรมเองได้

พิเศษ!! โปรโมชั่นแบบเหมารุ่น

จอง 2 รุ่นภายในปี รับส่วนลดอีก 20-30% ในรุ่นถัดไป

บรรยากาศการฝึกอบรม

bottom of page