top of page
ปก จป. r.1.png

สำหรับลูกจ้างระดับหัวหน้างาน และลูกจ้างระดับบริหารทุกคน และสำหรับลูกจ้างที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย เพื่อปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยประจำสถานประกอบกิจการ

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

บรรยากาศการฝึกอบรม

ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โลโก้สวัสดิการแรงงาน

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานและระดับบริหาร ใบอนุญาตเลขที่ 13-66-056 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการฝึกอบรมจป. ไดเรคชั่นเทรนนิ่ง

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ISO 9001 ไดเรคชั่นเทรนนิ่ง

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ISO 9001 ไดเรคชั่นเทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT TANK
ลูกค้า GC
ลูกค้า KURARY
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้าซัมซูง
ลูกค้า มหาวิทยาลัย
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า ไทย เอ็น ดี ที
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้าAir liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page