top of page
ปก ซ้อมดับเพลิง+อพยพหนีไฟ r.1.png
12.jpg

การฝึกซ้อมดับเพลิงและ
ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

  • แผนการดับเพลิง และวิธีการดับเพลิงของสถานประกอบกิจการ

  • แผนการอพยพหนีไฟ และวิธีการอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ

  • การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย

ปก ช่องทางติดต่อ.jpg

เบอร์โทรติดต่อ

FOLLOW

  • Facebook
  • TikTok
  • Youtube

เราเน้นเรียนจริง ปฏิบัติจริง จำลองสถานการณ์จริง และได้รับวุฒิบัตรหลังการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ได้รับอนุญาตเป็นนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

โลโกกรมสวัสดิการแรงงาน

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับการอนุมัติการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและอพยพหนีไฟ ใบอนุญาตเลขที่ 0102-03-2566-0058 จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบอนุญาตให้เป็นผู้ให้บริการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ได้รับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001

มาตรฐานสากล ISO 9001 : 2015

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัดยังได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2015จากสถาบัน Intertek ในขอบเขตงานบริการฝึกอบรมและที่ปรึกษาด้านความปลอดภัย

นโยบายคุณภาพ (Quality Policy) พันธสัญญาของเราคือเราจะมุ่งมั่นพัฒนาบุคลากรและงานบริการให้ได้คุณภาพ เพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015

ใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001 ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง

ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชั้นนำทั่วประเทศ

ลูกค้า PTT Tank
ลูกค้า GC
ลูกค้า Kuraray
ลูกค้า Thaioil
ลูกค้า Samaung
ลูกค้า มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ลูกค้า ซูมิโตโม
ลูกค้า TNDT
ลูกค้า วินเทอมส์
ลูกค้า ไทยเคียววะ
ลูกค้า BJC
ลูกค้า Thai Meiden
ลูกค้า SCG
ลูกค้า อายิโนะโมโตะ
ลูกค้า Air liquide
ลูกค้า โซเว
ลูกค้า ศิวะ
ลูกค้า BE
ลูกค้า ไทยนิปปอน
ลูกค้า Kubuta
ลูกค้า SGS
ลูกค้า โรตารี่
ลูกค้า East water
ลูกค้า RITTA
ลูกค้า 3K
bottom of page