DT-Cover_edited.jpg
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218537124314_210623_1
ที่สูง 31-7-19_๑๙๐๘๐๑_0009
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218536957866_210623_1
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218537254560_210623_4
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218537431393_210623_0
LPG โดวะ_๑๙๐๙๒๖_0023
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218537466541_210623_2

บริการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงาน

หลักสูตรยอดนิยม

ดับเพลิง
 
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218537403463_210623_2.jpg
สารเคมี
LPG โดวะ_190927_0023.jpg
จป.ระดับต่าง ๆ
10319_190311_0069.jpg
อับอากาศ
 
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_462069
งานที่สูง
 
ที่สูง 31-7-19_๑๙๐๘๐๑_0009.jpg
นั่งร้าน
c6a046c0045a4902b1c049f624539c524_4620693218536523052_210623_1.jpg
ปั้นจั่น
121119_191123_0031.jpg

รับรองโดย

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

         บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มั่นใจได้ถึงมาตรฐานในการให้บริการการฝึกอบรมและด้านเอกสารและนอกจากนี้ เรายังได้รับการรับรองให้เป็น "ศูนย์ฝึกอบรมควมปลอดภัยในการทำงาน" โดย กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน ในหลักสูตรต่าง ๆ อาทิเช่น หลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับเทคนิค และระดับบริหา, หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศสำหรับ ผู้อนุญาต ผู้ควบคุม ผู้ช่วยเหลือและผู้ปฏิบัติงาน, หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น การดับเพลิงขึ้นต้นและอพยพหนีไฟ

          นอกจากนี้ เรายังให้บริการในการฝึกอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานทั้งหมดไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง การติดตั้งและตรวจสอบนั่งร้าน การทำงานกับปั้นจั่น การทำงานขับรถยกอย่างปลอดภัย และอื่น ๆ อีกกว่า 20 หลักสูตร