บริการเสริม

เครื่องตรวจวัดก๊าซ (Gas detector) จำหน่าย / เช่า

เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบ Multi sensor / Single sensor

        เครื่องตรวจวัดก๊าซแบบส่วนบุคคล มีทั้งแบบมีปั้มและแบบไม่มีปั้ม โดยสามารถตรวจวัดได้ทั้งหมด 4 เซ็นเซอร์ ซึ่งช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา ประหยัดเวลาในการทำงาน และที่สำคัญช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้อย่างมาก

        แต่ถ้าเซ็นเซอร์ที่มียังไม่ตรงกับความต้องการของลูกค้า ลูกค้าสามารถเลือกเซ็นเซอร์ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าได้

อุปกรณ์กู้ภัยงานที่สูง/อับอากาศ (Rescue device) จำหน่าย / เช่า

อุปกรณ์สำหรับงานกู้ภัยบนที่สูง และ ที่อับอากาศ

        อุปกรณ์และเครื่องมือสำหรับการกู้ภัยบนที่สูง และการกู้ภัยในงานอับอากาศนั้นเป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับความปลอดภัย เนื่องจากการทำงานบางอย่างนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างอันตราย จึงจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ที่่ใช้ในการช่วยเหลือเตรียมพร้อมไว้ที่หน้างานเพื่อให้พร้อมต่อการช่วยเหลืออย่างทันที ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน