ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น
Safe work with crane training course.

          หลาย ๆ ครั้งที่อุบัติเหตุเกิดขึ้นจากการใช้งานปั้นจั่นนั้นจะปรากฎบนหน้าหนังสือพิมพ์เสมอ ๆ หลายกรณีมีสาเหตุมาจากความไม่รู้ หรือขาดการฝึกอบรมของผู้ปฏิบัติงาน จึงทำให้การทำงานนั้นไม่ถูกต้องและเกิดอุบัติเหตุได้ และส่งผลต่อความเสียหายที่ตามมาอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการบาดเจ็บของผู้ปฏิบัติงาน ทรัพย์สินหรือชื่อเสียงเองก็ตาม

          เพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น เราจึงต้องเตรียมบุคลากรด้านนี้ให้มีความรู้ ด้วยการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้และความเข้าใจในการทำงานกับปั้นจั่น

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น (ชนิดอยู่กับที่)

เพียง 39,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 3,900 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

hot.png

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น (ชนิดเคลื่อนที่)

เพียง 55,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 5,500 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 18 ช่ัวโมง (3 วัน)

hot.png

เพียง 39,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 3,900 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น และ ผู้ยึดเกาะวัสดุ

หลักสูตร ควบคุมการทำงานของปั้นจั่น

เพียง 39,000 บาท / รุ่น (จำกัด 30 ท่าน)

หรือ 3,900 บาท / ท่าน

ระยะเวลาการฝึกอบรม 12 ช่ัวโมง (2 วัน)

ตารางกำหนดการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

Screen Shot 2564-12-17 at 17.02_edited.p

บรรยกาศการฝึกอบรม