อุปกรณ์กู้ภัย ช่วยเหลือ ช่วยชีวิต จำหน่าย / เช่า

         บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จำหน่ายและให้เช่า อุปกรณ์กู้ภัย อุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิต เช่น สามขากูภัย, รอกกู้ภัย, อุปกรณ์ป้องกันทางเดินหายใจ ชนิดส่งอากาศ (SCBA), ชุด Harness, เปล SKED และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการช่วยเหลือ