ความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
Confined space training course.

         สำหรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นในที่อับอากาศนั้น ส่วนใหญ่เกิดจากการที่ผู้ที่ทำงานขาดความรู้ในการทำงาน และอันตรายเกี่ยวกับที่อับอากาศ ซึ่งงานที่อับอากาศนั้นเป็นงานที่มองเห็นอันตรายได้ค่อนข้างยากเนื่องจากอันตรายนั้นอาจเกิดจากการขาดออกซิเจน หรือการสูดดมสารเคมีเข้าไป

          นอกจากนี้ผู้ที่เฝ้าอยู่บริเวณทางเข้าออกที่อับอากาศก็ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยเพราะขาดความรู้, ประสบการณ์และอุปกรณ์ช่วยเหลือช่วยชีวิตที่เหมาะสมกับงาน

          ศูนย์ฝึกอบรม บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด มีความยินดีที่จะจัดฝึกอบรมให้แก่ผู้ที่สนใจ โดยทางบริษัท ฯ มีพร้อมทั้งสถานที่ในการฝึกอบรม อุปกรณ์ เครื่องมือ และวิทยากรคุณภาพ ที่มีประสบการณ์ตรงด้านงานอับอากาศ โดยเฉพาะ  !!

ตารางค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

hot.png

ลดเหลือ 8,900 บาท/ท่าน หรือ 140,000 บาท/รุ่น

ตารางกำหนดการฝึกอบรม พ.ศ. 2565

Screen Shot 2564-12-17 at 17.02_edited.p

โปรดโทรสำรองที่นั่งก่อนจองฝึกอบรม !!!

บรรยกาศการฝึกอบรม