มาดูกันว่า รูปแบบนั่งร้าน มีอะไรกันบ้าง

0
420

การทำงานบนที่สูงจำเป็นต้องมีตัวช่วยอย่างนั่งร้านเพื่อความสะดวกในการทำงาน ใช้สำหรับปีนขึ้นที่สูงและวางของและอุปกรณ์ที่จำเป็นในการทำงานไว้บนนั่งร้านได้ หยิบจับง่าย นั่งพักได้  แม้ว่านั่งร้านจะมีสร้างความสะดวกในการทำงานให้แต่หากนำเอานั่งร้านมาใช้ไม่ถูกรูปแบบสร้างนั่งร้านไม่เหมาะสมกับงานอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้เช่นกัน เรามาดูกันว่ารูปแบบของนั่งร้านนั้นมีอะไรบ้าง ดังต่อไปนี้

รูปแบบนั่งร้าน
รูปแบบนั่งร้าน

 1. รูปแบบนั่งร้านแบบยกพื้นกว้าง (Platform Scaffolding) รูปแบบของนั่งร้านตัวนี้จะเป็นคล้ายกับนั่งร้านแขวนแต่ว่าจะมีพื้นที่นั้นกว้างกว่า รูปแบบนั่งร้านตัวนี้มักจะติดอยู่เหนือพื้นที่มีการทำงานทั้งด้านบนและด้านล่างจะได้ไม่ดูเกะกะการสัญจรไปมาของคนอื่นๆ
 2. รูปแบบนั่งร้านแบบเท้าแขน (Bracket Scaffolding) รูปแบบนั่งร้านนี้จะใช้เฉพาะงานเท่านั้นเป็นรูปแบบพิเศษที่ต้องมีการติดตั้งนั่งร้านให้เข้ากับงานที่จะ งานที่ใช้รูปแบบนั่งร้านเท้าแขนนี้ส่วนมากแล้วจะเป็นงานการติดตั้ง แท็งค์ ถึง หอกลั่น เป็นต้น เพราะว่ารูปแบบนี้ต้องมีการยึดติดเชื่อมโครงของนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างด้วย

  1.รูปแบบนั่งร้าน นั่งร้าน
  1.รูปแบบนั่งร้าน นั่งร้าน
 3. รูปแบบนั่งร้านแบบหอสูง (Tower Scaffolding) รูปแบบนั่งร้านตัวนี้ใช้สำหรับงานสร้างอาคารสูง ในการตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้านนั้นต้องเริ่มติดตั้งจากพื้นขึ้นไปหรือจะตั้งบนพื้นอาคารก็ได้แต่จะต้องมีความแข็งแรงพอสมควรในส่วนของพื้น การติดตั้งรูปแบบนั่งร้านแบบหอสูงนี้จะต้องติดตั้งและยึดเข้ากับโครงสร้างให้มีความแข็งแรงมากขึ้นและต้องใส่ค่ำยันทุกชิ้นในการประกอบนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยของคนทำงาน

  2.รูปแบบนั่งร้าน อบรมนั่งร้าน
  2.รูปแบบนั่งร้าน อบรมนั่งร้าน
 4. รูปแบบนั่งร้านแบบยกพื้นอิสระ (Independent Scaffolding) รูปแบบของนั่นร้านประเภทนี้สามารถติดตั้งได้ทั้งบนพื้นดินและพื้นอาคาร พร้อมทั้งมีการยึดเข้ากับโครงสร้างด้วยจากนั้นต้องค่ำยันด้วยเมื่อนั่งร้านมีความสูงมากกว่าความกว้างของฐานถึงสามเท่า รูปแบบนี้ต้องมีการตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้านที่ดีดูทั้งแนวนอนและแนวดิ่งให้เรียบร้อยก่อนใช้งาน
 5. รูปแบบนั่งร้านแบบแขวนห้อย (Over Hung Scaffolding) รูปแบบนั่งร้านนี้จะในการติดตั้งนั่งร้านจะต้องทำให้ดีมีการยึดติดเข้ากับโครงสร้างเพื่อไม่ให้เกิดการเคลื่อนตัวได้ง่ายและจะต้องมีการวางแผ่นรองตกและราวกันตกไว้ด้วยจะต้องมีการตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้านให้ดีว่าสามารถที่จะรับน้ำหนักของคนและสิ่งของได้มากน้อยขนาด

  3.รูปแบบนั่งร้าน
  3.รูปแบบนั่งร้าน
 6. รูปแบบนั่งร้านแบบพื้นค่ำยัน (Cantilever Scaffolding) นั่งร้านแบบนี้จะต้องติดตั้งแบบยกพื้นขึ้นโดยการใช้ค้ำยันให้มั่นคง รูปแบบนี้จะติดให้ยื่นออกมาภายนอกของโครงสร้างอาคาร และในการติดตั้งอย่าลืมยึดท่อนั่งร้านเข้ากับโครงสร้างที่มีความแข็งแรงด้วย รูปแบบนี้ไม่เหมาะกับงานหนักหรือใช้วางของหนัก

  4.รูปแบบนั่งร้าน การตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้าน
  4.รูปแบบนั่งร้าน การตรวจสอบและติดตั้งนั่งร้าน
 7. รูปแบบนั่งร้านแบบเคลื่อนที่ได้ (Mobile Scaffolding) นั่งร้านรูปแบบนี้จะสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวกเพราะว่ามีล้อ เวลาใช้งานให้มีการยึดและค้ำให้ดีป้องกันการเอียงและเคลื่อนที่ขณะที่ใช้งานนั่งร้านอยู่ รูปแบบนี้จะต้องใช้บนพื้นราบอย่างเดียวเท่านั้น และความสูงต้องไม่เกินสามเท่าของฐานนั่งร้านรูปแบบนี้จึงจะถือว่าได้มาตรฐานของนั่งร้านดี

  5.นั่งร้าน
  5.นั่งร้าน

สำหรับนั่งร้านนั้นไม่ว่าจะเป็นรูปแบบนั่งร้านแบบใดในการติดตั้งนั่งร้านก็ควรที่จะมีความมั่นคงแข็งแรงมาเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของคนทำงานเอง ทั้งนี้การใช้งานนั้นรูปแบบนั่งร้านแต่ละแบบก็มีความแตกต่างกันก่อนการใช้งานนั่งร้านทุกครั้งควรดูว่ารูปแบบนั่งร้านแบบใดเหมาะสมกับงานที่กำลังจะทำอยู่นั้น