อบมรมผู้บังคับปั้นจั่น เครน

 13014941_1144313082280797_720531894_n

หลักสูตร ความปลอดภัยในการทำงานกับปั้นจั่น

 หลักการและเหตุผล

เครนหรือปั้นจั่นนั้น เป็นเครื่องจักรในการยกเคลื่อนย้ายวัสดุชิ้นงาน มีการใช้กันมากมาย และมีการใช้งานในหลายประเภท ผู้ทำงานที่เกี่ยว ที่ยังไม่ผ่านการอบรม มักเกิดความผิดพลาด และเรียนรู้จากการจดจำ จากประสบการณ์บ้าง ทำให้หลายครั้งการตัดสินใจยกในบางครั้งเกดความผิดพลาด และเกิดความเสียหาย

เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสีย ลดการเกิดอุบัติเหตุ เพิ่มพูนทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหลักในการตัดสินใจ เช่นการตรวจสอบประสิทธิภาพการทำงานของปั้นจั่น การให้สัญญาณ การตรวจสอบอุปกรณ์การยก เช่น สลิง ตะขอ ยังสามารถใช้งานได้หรือไม่ องศ์กร จึงควรเตรียมความพร้อมของบุคคลากร ในด้านทักษะที่ถูกต้อง ในการทำงานกับปั้นจั่น สำหรับการอบรมในหลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ และผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด จึงขออนุญาต เสนอหลักสูตรที่น่าสนใจและน่าเรียนรู้ พร้อมกับเป็นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับที่กฏหมายกำหนด และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯ  ดังรายละเอียด

 

ชื่อหลักสูตร

หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
หลักสูตร ผู้บังคับปั้นจั่นชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น
หลักสูตร ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ
หลักสูตร ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น
หลักสูตร ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น

 

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 12 ชม.

ผู้บังคับปั้นจั่น ชนิดปั้นจั่นเหนือศีรษะ  ปั้นจั่นขาสูง และปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่ชนิดอื่น 18 ชม.

ผู้ให้สัญญาณแก่ผู้บังคับปั้นจั่น ผู้ยึดเกาะวัสดุ  12 ชม.

ผู้ควบคุมการใช้ปั้นจั่น  12 ชม.

ทบทวนการทำงานเกี่ยวกับปั้นจั่น 3 ชม.

 

การสมัครเข้ารับการอบรม

ส่งรายละเอียดดังต่อไปนี้มาที่อีเมล direction.tn@gmail.com  เพื่อดำเนินการลงทะเบียน

1.ชื่อ-ที่อยู่ บริษัท หมายเลขผู้เสียภาษีบริษัท
2.ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับการอบรม

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 089-5412239 โทรสาร 033-650-825

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               3,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         38,000 บาท

 

การชำระค่าลงทะเบียน

เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4
โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย หมายเลข บัญชี 530-2-40924-4

ติดต่อหลักสูตรอบรม ผู้บังคับปั้นจั่น เครน

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อกลับ
i
E-mail to a contact.
5+8=