การทำงานบนที่สูง

 12988068_1144313102280795_513913405_n

หลักสูตร การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย

หลักการและเหตุผล

การทำงานบนที่สูงนั้น หมายถึงการทำงานที่สูงกว่าพื้นดินขึ้นไปมากกว่า 2 เมตรขึ้นไป เช่น การทำงานบนนั่งร้าน การทำงานบนบันได การทำงานบนกระเช้า การทำงานบนหลังคา การทำงานติดป้ายโฆษณา ช่างไฟฟ้า ช่างสายเคเบิ้ล ช่างเช็ดกระจก ทาสี และงานเหล่านี้ความรุนแรงของการเกิดอุบัติเหตุก็มีความรุนแรงมาก หลายๆบริษัท จึงให้ความสำคัญในงานนี้ โดยการอนุญาตให้เฉพาะผู้ที่ผ่านการฝึก อบรมการทำงานบนที่สูง แล้วเท่านั้น ขึ้นไปทำงานบนที่สูงได้ ไม่อนุญาตผู้ที่ยังไม่ทำการฝึกอบรม เป็นการเพิ่มมาตรความปลอดภัยสำหรับ การทำงานบนที่สูง หรือ อบรมที่สูง 

เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานในการทำงานบนที่สูง และทำให้พนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน มีความเข้าใจถึงหลัก ขั้นตอน ข้อควรระวังต่างๆใน การทำงานบนที่สูง นายจ้างจึงควรเตรียมพร้อมของบุคคลากร ให้มีความรู้ ก่อนอนุญาตให้ขึ้นไปทำงานไป ทำงานบนที่สูง

บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด  จึงขอเสนอโครงการฝึกอบรม ภายใต้หลักสูตร “การทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย” ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพผู้ปฏิบัติงาน และพัฒนาระบบมาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัยฯต่อไป

ระยะเวลาในการฝึก อบรมการทำงานบนที่สูง

ลำดับหลักสูตรการฝึกอบรมระยะเวลาในการอบรมภาคทฤษฏีภาคปฏิบัติ
1ความปลอภัยในการทำงานบนที่สูง (Working at height)862

 

จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อรุ่น

ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ไม่เกิน 30 ท่านต่อรุ่น

กำหนดการฝึกอบรม อบรมที่สูง

วัน/เวลาหัวข้อฝึกอบรมวิทยากร
08.30 – 09.00 น.ทำแบบทดสอบก่อนการฝึกอบรมนายปรีชา ศรีรุณ
09.00 – 10.00 น.สรุปสาระสำคัญ สำหรับกฎหมายและมาตราสากลที่เกี่ยวข้องกับการทำงานที่สูง
10.00 – 11.00 น.สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและลักษณะอันตรายในการทำงานที่สูงประเภทต่างๆ
11.00 – 12.00 น.อุปกรณ์และเครื่องมือเครื่องจักรในการทำงานบนสูงประเภทต่างต่าง รวมถึงการใช้ การตรวจสอบ และข้อควรระวัง
พักรับประทานอาหาร
13.00 – 14.00 น.การใช้การสวมใส่และการตรวจสอบ อุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงนายปรีชา ศรีรุณ
14.00 – 15.00 น.แนวทางการจัดการด้านความปลอดภัยและวิธีการทำงานบนที่สูงอย่างปลอดภัย
15.00 – 16.00 น.ฝึกภาคปฏิบัติเสมือนจริง ในการทำงานบนที่สูง
16.00 – 16.30 น.ทำแบบทดสอบหลังการฝึกอบรม

 

อัตราค่าลงทะเบียน

อัตราต่อท่าน               2,500   บาท
อัตราต่อหลักสูตร         28,000 บาท

การชำระค่าลงทะเบียน

  • เช็คสั่งจ่าย บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • โอนเข้าธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไดเรคชั่น เทรนนิ่ง จำกัด ธนาคารกสิกรไทย
  • เงินสด ชำระวันอบรม

ติดต่อหลักสูตรอบรม การทำงานบนที่สูง

i
TOPIC
i
Contacts
i
Contact details
i
เบอร์โทรติดต่อ
i
E-mail to a contact.
3+6=

เกี่ยวกับกร อบรม ความปลอดภัย: